Lidové písně vracíme lidem

Spolek Lidové písně vracíme lidem, z. s. vznikl na jaře roku 2014 za účelem popularizace české lidové písně v tuzemsku i v zahraničí a rozvoje kultury v ČR.

Lidová píseň je plná lásky, moudrosti a vtipu, skrývá v sobě velké bohatství naší kultury a historického vývoje naší společnosti. Proto je důležité pečovat o její zachování a rozkvět v současné době. Folklorní spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý svazek členů. Sdružuje osoby zajímající se o tradice folklorního umění, převážně lidových písní a všestranného kulturního dědictví našeho národa. Hlavním znakem spolku je veřejná prospěšnost jeho činnosti včetně propojení se základními uměleckými školami. Zakládajícími členy spolku jsou členové Plzeňského MLSu - malého lidového souboru. Mnozí aktivně od dětství působí nejen v různých folklorních souborech Plzeňského kraje, ale věnují se hudbě i na profesionální úrovni.

Mezi činnosti spolku patří:

  • Organizace koncertů, kulturních vystoupení a podávání kulturních projektů v rámci vyhlášených grantových titulů

  • Vzdělávací a lektorská činnost ve folklorní oblasti

  • Organizace tvůrčích dílen

  • Natáčení hudebních nosičů s folklorní tématikou

  • Vydávání, distribuce hudebních záznamů a publikací


  • Spolek je hlavním pořadatelem vánočního galakoncertu

    Plzeňské folklórní Vánoce.