Lidové písně vracíme lidem


Lidové písně vracíme lidem, z. s.
Náměstí generála Píky 2092/36, 326 00 Plzeň
IČ:02886774

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku 16. dubna 2014. Spisová značka: L 6988 vedená u Krajského soudu v Plzni. Statutárním orgánem folklorního spolku je výbor. Tvoří ho předseda, místopředseda a člen výboru. Každý člen výboru může jednat za spolek samostatně.

Členové statutárního orgánu:

předseda: Ing. Miroslav Šimandl ☎ 607 765 740 ✉ m.simandl@seznam.cz
místopředseda: BcA. Jiří Tolar, DiS. ☎ 773 885 788 ✉ TolarJiri@seznam.cz
člen výboru: Mgr. Jan Fraus ☎ 777 033 452 ✉ filio@seznam.cz